HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

2022. május 1-jétől bevezetjük

a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító,

a kommunális hulladéktároló edényekre

ragasztandó matricák használatát

Tisztelt Lakosság!

Az NHSZ Zounok Zrt. az intézkedési terv alapján megjelölt időpontra felkészülve látja el az idei hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokat.

Az idén 5 db hótoló lappal és sószóró felépítménnyel felszerelt gépjárművel, valamint 2 db járda tisztítására alkalmas munkagéppel végzi a Szolgáltató az utak és járdák, illetve az általa üzemeltett parkolók síkosság-mentesítését.

Szerződésben rögzített módon, előre egyeztetett tervezett útvonalakon fontossági sorrendben történik a mentesítés. Az 1. fázisban a kiemelten fontos útvonalakon, 2. fázisban a fontos útszakaszokon és a 3. fázisban a kevésbé fontos területek munkálatait végezi a Társaságunk. A részletek és az útszakaszok besorolása weboldalunkon, a www.nhszzounok.hu oldalon a közterület fenntartás alatt érhető el.

A munkálatok elvégzéséhez szükséges sókeverék mennyiségét az előző évek tapasztalata alapján, illetve a várható időjárás függvényében rendeli meg előzetesen Társaság. A jelenleg rendelkezésére álló mennyiség megközelítőleg 400 tonna, mely igény szerinti pótlása természetesen folyamatosan megoldott.

A térkővel kirakott útvonalak síkosság-mentesítése CMA oldattal történik.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az egyes ingatlanok előtti járdaszakaszok és közterületek hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatait a vonatkozó jogszabályban rögzítetteknek megfelelően az adott ingatlan tulajdonosa köteles elvégezni.

Hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátása