HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

2022. május 1-jétől bevezetjük

a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító,

a kommunális hulladéktároló edényekre

ragasztandó matricák használatát

Szelektív hulladék

Környezetünk védelme és annak megóvása a jövő generációja számára közös cél. Ennek egyik alapvető eleme a hulladékok megfelelő kezelése, a szelektív hulladékgyűjtés. A szelektív hulladékgyűjtés célja a hulladéklerakóba kerülő hulladék mennyiségének csökkentése, környezetünk védelme, annak terhelésének, szennyezettségének mérséklése, valamint a másodnyersanyagok (pl.: papír, üveg) kinyerése és hasznosítása.

Szolnok városában 1995 óta működik szelektív hulladékgyűjtő szigetes hulladékgyűjtés a társasházas övezetekben. Az ún. „szigeteken” négy különböző hulladékfajta (papír, műanyag, fehér és színes üveg) külön gyűjtésére alkalmas edény található. 2008-ban a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás részeként bevezetésre került a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés is, mely Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2009. (II.2.) KR. rendeletében szabályozott módon folytatódik. Fenti rendelet alapján az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtése továbbra is a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás részét képezi, és a szolgáltatás díját a hulladékszállítási díj tartalmazza.

2015 második felében a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 számú projektnek köszönhetően a Szolnok Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére került sor, mely összesen 24 települést érint. A projekt konkrét célja a környezetterhelés csökkentése a hazai jogszabályok és az uniós irányelvek figyelembevételével. A megvalósítás egyrészt a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztésével, kiépítésével, az ehhez szükséges eszközök – többek között 120 literes és 1100 literes edényzetek, valamint begyűjtő járművek– beszerzésével valósult meg. Továbbá a kommunális hulladék hatékonyabb kezeléséhez alkalmas eszközök is beszerzésre kerültek.

A szelektíven gyűjtött hulladékok a Szolnokon működő Hulladékátrakó, – Tömörítő és Válogató Állomásra kerülnek, ahol kézi válogatással szükség szerint megtörténik az anyagok tovább válogatása, valamint kezelése.

A sárga fedelű 120 literes edényekben az olyan szennyeződéstől mentes hulladékok gyűjthetők, mint a papír, az italos karton, a műanyag, a fém csomagolási hulladékok: szórólapok, újságok, papírdobozok, PET palackok, elöblített tisztító és mosogatószeres műanyag flakonok, dobozok, fém italos dobozok, konzerves dobozok stb.

Szelektív 2019 Tájékoztató – 2021 ürítési ütemezés LETÖLTÉS (PDF)