HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

Lakossági hulladék

Lakossági hulladék

Lakossági hulladék szállítás

Tevékenységeink közül a lakossági hulladékszállítás kiemelkedően fontos és felelősségteljes feladat, hiszen egy település lakóinak mindennapjaiban meghatározó szempont a hulladékok rendszeres, megszokott időben, kifogástalan módon történő elszállítása.

 

Szolnok Megyei Jogú auto2
Város Önkormányzata az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére kötelező hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn, mely feladatokat a NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el. A hulladékgazdálkodási törvény előírásainak megfelelően minden héten egyszer kötelező gondoskodni a Szolnok város ingatlanjaiból történő lakossági hulladékok elszállításáról.

 

Amennyiben Ön szeretné megtudni, hogy Szolnok város utcáiban mely napokon jár gyűjtőjáratunk, használja az Utcakeresőt. Kérjük a tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy a hulladékgyűjtő edényzetet jól megközelíthetően és jól láthatóan a szállítás napján reggel 6 óráig legyenek szívesek kihelyezni.

 

Csak azok a hulladékgyűjtő edények ürítését áll módunkban elvégezni, amelyek a közszolgáltatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelnek.
Lakossági szerződéskötésre, módosításra, vagy megszüntetésre Szolnokon, a József Attila út 85. szám alatti ügyfélszolgálatunkon van lehetőség. A szerződéseket minden hónap 1-je és 14-e között, adott hónap elsejével kötjük, módosítjuk vagy szüntetjük meg. Minden hó 15-től pedig, a következő hó elsejétől kötjük, módosítjuk vagy szüntetjük meg.

Kérjük lakossági közszolgáltatási szerződés megkötéséhez hozza magával:
• az Önkormányzat által ellenjegyzett igénylő lapot
• személyi igazolványát és lakcímkártyáját

2017. évi lakossági hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés (minta) (PDF)

Gyűjtőedény igényléshez, illetve gyűjtőedény cseréjéhez kérjük töltse ki az Igénylés gyűjtőedényhez című nyomtatványt.

Az általános szerződési feltételeket itt érheti el.