HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

2022. május 1-jétől bevezetjük

a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító,

a kommunális hulladéktároló edényekre

ragasztandó matricák használatát

Lakossági hulladék

Lakossági hulladék szállítás

Tevékenységeink közül a lakossági hulladékszállítás kiemelkedően fontos és felelősségteljes feladat, hiszen egy település lakóinak mindennapjaiban meghatározó szempont a hulladékok rendszeres, megszokott időben, kifogástalan módon történő elszállítása.

Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére kötelező hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn, mely feladatokat a NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el. A hulladékgazdálkodási törvény előírásainak megfelelően minden héten egyszer kötelező gondoskodni a Szolnok város ingatlanjaiból történő lakossági hulladékok elszállításáról.

Amennyiben Ön szeretné megtudni, hogy Szolnok város utcáiban mely napokon jár gyűjtőjáratunk, használja az Utcakeresőt. Kérjük a tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy a hulladékgyűjtő edényzetet jól megközelíthetően és jól láthatóan a szállítás napján reggel 6 óráig legyenek szívesek kihelyezni.

Csak azok a hulladékgyűjtő edények ürítését áll módunkban elvégezni, amelyek a közszolgáltatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelnek.

A szerződés megkötésének a napja az a nap amikor „Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés” kitöltésre kerül és a kukaedények elszállításra kerülnek.

A szerződés módosításának a napja az a nap, amely napon módosítási kérelmét benyújtja. (kukaedény csere esetén, amelyik napon a kukaedények kicserélésre kerültek)

A szerződés megszűnésének a napja az a nap, amely napon beszállításra kerülnek a kukaedények.

Kérjük lakossági közszolgáltatási szerződés megkötéséhez hozza magával:
• az Önkormányzat által ellenjegyzett igénylő lapot
• személyi igazolványát és lakcímkártyáját

Lakossági közszolgáltatási megrendelő minta

Gyűjtőedény igényléshez, illetve gyűjtőedény cseréjéhez kérjük töltse ki az Igénylés gyűjtőedényhez című nyomtatványt.

Az általános szerződési feltételeket itt érheti el.