HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

3. Kiválási hirdetmény 2. közzététel – 2014.05.12.

Kiválási Hirdetmény 2. közzététel

A dokumentum letölthető fokozott biztonságú digitális aláírás és időbélyegzővel ellátva INNEN.
Az állomány a NetLock CA ingyenes MOKKA szoftverével nyitható meg, mely ITT letölthető.
MOKKA

 

 

Az NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság (székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001550, adószáma: 11264783-2-16), mint átalakuló társaság a 2014. április 30.-án megtartott közgyűlésén az 1-2-3/2014. (04.30.) sz. közgyűlési határozataival elhatározta a társaság kiválással történő átalakulását.

 

A kiválással létrejön az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz.), s az NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság (székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001550, adószáma: 11264783-2-16) változatlan formában folytatja tovább a tevékenységét.

Az átalakuló gazdasági társaság főbb adatai:
A szétváló gazdasági társaság cégneve: NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság
Székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz.
Cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001550
Adószáma: 11264783-2-16
Fő tevékenysége: 38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Vezető tisztségviselői: Lits László az igazgatóság elnök (ügyvezető igazgató), Papp László az igazgatóság tagja (ügyvezető igazgató), Nemcsek Tibor az igazgatóság tagja, Szeghalmi Márk Ádám az igazgatóság tagja, Csaba Zsolt az igazgatóság tagja.

A szétválás módja:
Kiválás a 2013. évi CLXXVI. törvény 17-32. § rendelkezéseinek megfelelően.

Az átalakulással létrejövő gazdasági társaságok főbb adatai:

A szétválás után fennmaradó, változatlan formában tovább működő gazdasági társaság cégneve: NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság
Székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz.
Cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001550
Adószáma: 11264783-2-16
Fő tevékenysége: 38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Vezető tisztségviselői: Lits László az igazgatóság elnöke (ügyvezető igazgató), Papp László az igazgatóság tagja (ügyvezető igazgató), Nemcsek Tibor az igazgatóság tagja, Szeghalmi Márk Ádám az igazgatóság tagja, Csaba Zsolt az igazgatóság tagja.

A kiváló gazdasági társaság cégneve: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz.
Fő tevékenysége: 38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Vezető tisztségviselői: Lits László ügyvezető igazgató, Papp László ügyvezető igazgató

A szétválási (kiválási) szerződés, a fennmaradó, változatlan formában tovább működő gazdasági társaság alapszabály módosítása és a kiváló gazdasági társaság társasági szerződése aláírásának napja:

2014. április 30.

Az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának tervezett időpontja:

2014. június 30., a kiválással létrejövő cég tevékenysége megkezdésének tervezett időpontja 2014. július 01.

Az átalakuló és a létrejövő gazdasági társaságok vagyonmérleg-tervezeteinek legfontosabb adatai:

NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság szétváló gazdasági társaság (záró) vagyonmérleg tervezete:

Eszközök:(E Ft)Források:(E Ft)
Befektetett eszközök 893.609   Saját tőke982.002 
 Immateriális javak 6.423   Jegyzett tőke 119.700 
 Tárgyi eszközök 536.198   Tőke tartalék 43.341 
 Befektetett pénzügyi eszközök 350.988   Eredménytartalék 818.961 
Forgóeszközök 777.571   Lekötött tartalék 0 
 Készletek 46.876   Céltartalék 100.000 
 Követelések 589.062  Kötelezettségek530.283 
 Értékpapírok 0   Hátra sorolt kötelezettségek 0 
 Pénzeszközök 141.633   Hosszú lejáratú kötelezettségek 64.702 
Aktív időbeli elhatárolás 25.092   Rövid lejáratú kötelezettségek 465.581 
   Passzív időbeli elhatárolás83.987 
Eszköz összesen: 1.696.272  Forrás összesen: 1.696.272 

I

 

 

 

NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság kiválás után fennmaradó gazdasági társaság (nyitó) vagyonmérleg tervezete:

Eszközök:(E Ft)Források:(E Ft)
Befektetett eszközök 719.596   Saját tőke625.757 
 Immateriális javak 6.423   Jegyzett tőke 76.300 
 Tárgyi eszközök 362.185   Tőke tartalék 43.341 
 Befektetett pénzügyi eszközök 350.988   Eredménytartalék 506.116 
Forgóeszközök 383.245   Lekötött tartalék 0 
 Készletek 41.251   Céltartalék 0 
 Követelések 235.361  Kötelezettségek418.189 
 Értékpapírok 0   Hátra sorolt kötelezettségek 0 
 Pénzeszközök 106.633   Hosszú lejáratú kötelezettségek 64.702 
Aktív időbeli elhatárolás 25.092   Rövid lejáratú kötelezettségek 353.487 
   Passzív időbeli elhatárolás83.987 
Eszköz összesen: 1.127.933  Forrás összesen: 1.127.933 

 

I

 

 

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a kiválás után létrejövő gazdasági társaság (nyitó) vagyonmérleg tervezete:

Eszközök:(E Ft)Források:(E Ft)
Befektetett eszközök 174.013   Saját tőke356.245 
 Immateriális javak 0   Jegyzett tőke 43.400 
 Tárgyi eszközök 174.013   Tőke tartalék 0 
 Befektetett pénzügyi eszközök 0   Eredménytartalék 312.845 
Forgóeszközök 394.326   Lekötött tartalék 0 
 Készletek 5.625   Céltartalék 100.000 
 Követelések 353.701  Kötelezettségek112.094 
 Értékpapírok 0   Hátra sorolt kötelezettségek 0 
 Pénzeszközök 35.000   Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 
Aktív időbeli elhatárolás 0   Rövid lejáratú kötelezettségek 112.094 
   Passzív időbeli elhatárolás
Eszköz összesen: 568.339  Forrás összesen: 568.339 

I

 

 

 

 

A szétváló gazdasági társaságot megillető jogok és kötelezettségek megosztására vonatkozó megállapodás legfontosabb rendelkezései:

 

 

 

A szétválás időpontjában ismert valamennyi kötelezettség a fennmaradó Zrt.-t terheli, s a szétválás időpontjában ismert valamennyi követelés a fennmaradó Zrt.-t illeti. A szétválás időpontjában nem ismert, később ismertté váló kötelezettségeket, illetőleg követeléseket a felek egymás között oly módon szabályozzák, hogy a Zrt.-t 30 % terheli, s illeti, míg a kiválással létrejövő nonprofit kft.-t 70 % terheli, s illeti meg. Azokért a kötelezettségekért, amelyek a kiválást követően válnak ismertté, vagy amelynek teljesítését elmulasztották, a felek felelőssége egyetemleges a harmadik személyekkel szemben.

A kiválási vagyonmegosztás aránya:

A kiválási vagyonmegosztás aránya a maradó Zrt. esetében 66,49 %, s a kiválással létrejövő nonprofit Kft. esetében 33,51 %.

Az átalakulás (kiválás) az átalakuló társasággal szemben fennálló követelést nem teszi lejárttá. Azok a hitelezők, akiknek az átalakuló társasággal szemben fennálló követelései az átalakulásról hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági társaságtól a döntés második közzétételét követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül megfelelő biztosítékot kérhetnek a 2013. évi CLXXVI. törvény 10. § rendelkezései szerint. 
Ezen határidő alatt a hitelezők a követelésüket érintő vagyonmegosztási rendelkezésekről tájékoztatást kérhetnek az NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság székhelyén, 5000 Szolnok, József A. út 85. sz. alatt Lits László igazgatósági elnöktől és Papp László ügyvezető igazgatótól, munkanapokon 9 és 14 óra között.

Szolnok, 2014. május 12.

 

3. Kiválási hirdetmény 2. közzététel – 2014.05.12.