HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

2022. május 1-jétől bevezetjük

a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító,

a kommunális hulladéktároló edényekre

ragasztandó matricák használatát

Kiválási Hirdetmény 2. közzététel

A dokumentum letölthető fokozott biztonságú digitális aláírás és időbélyegzővel ellátva INNEN.
Az állomány a NetLock CA ingyenes MOKKA szoftverével nyitható meg, mely ITT letölthető.
MOKKA

 

 

Az NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság (székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001550, adószáma: 11264783-2-16), mint átalakuló társaság a 2014. április 30.-án megtartott közgyűlésén az 1-2-3/2014. (04.30.) sz. közgyűlési határozataival elhatározta a társaság kiválással történő átalakulását.

 

A kiválással létrejön az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz.), s az NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság (székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001550, adószáma: 11264783-2-16) változatlan formában folytatja tovább a tevékenységét.

Az átalakuló gazdasági társaság főbb adatai:
A szétváló gazdasági társaság cégneve: NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság
Székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz.
Cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001550
Adószáma: 11264783-2-16
Fő tevékenysége: 38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Vezető tisztségviselői: Lits László az igazgatóság elnök (ügyvezető igazgató), Papp László az igazgatóság tagja (ügyvezető igazgató), Nemcsek Tibor az igazgatóság tagja, Szeghalmi Márk Ádám az igazgatóság tagja, Csaba Zsolt az igazgatóság tagja.

A szétválás módja:
Kiválás a 2013. évi CLXXVI. törvény 17-32. § rendelkezéseinek megfelelően.

Az átalakulással létrejövő gazdasági társaságok főbb adatai:

A szétválás után fennmaradó, változatlan formában tovább működő gazdasági társaság cégneve: NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság
Székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz.
Cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001550
Adószáma: 11264783-2-16
Fő tevékenysége: 38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Vezető tisztségviselői: Lits László az igazgatóság elnöke (ügyvezető igazgató), Papp László az igazgatóság tagja (ügyvezető igazgató), Nemcsek Tibor az igazgatóság tagja, Szeghalmi Márk Ádám az igazgatóság tagja, Csaba Zsolt az igazgatóság tagja.

A kiváló gazdasági társaság cégneve: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz.
Fő tevékenysége: 38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Vezető tisztségviselői: Lits László ügyvezető igazgató, Papp László ügyvezető igazgató

A szétválási (kiválási) szerződés, a fennmaradó, változatlan formában tovább működő gazdasági társaság alapszabály módosítása és a kiváló gazdasági társaság társasági szerződése aláírásának napja:

2014. április 30.

Az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának tervezett időpontja:

2014. június 30., a kiválással létrejövő cég tevékenysége megkezdésének tervezett időpontja 2014. július 01.

Az átalakuló és a létrejövő gazdasági társaságok vagyonmérleg-tervezeteinek legfontosabb adatai:

NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság szétváló gazdasági társaság (záró) vagyonmérleg tervezete:

Eszközök: (E Ft) Források: (E Ft)
Befektetett eszközök  893.609    Saját tőke 982.002 
 Immateriális javak  6.423    Jegyzett tőke  119.700 
 Tárgyi eszközök  536.198    Tőke tartalék  43.341 
 Befektetett pénzügyi eszközök  350.988    Eredménytartalék  818.961 
Forgóeszközök  777.571    Lekötött tartalék  0 
 Készletek  46.876    Céltartalék  100.000 
 Követelések  589.062   Kötelezettségek 530.283 
 Értékpapírok  0    Hátra sorolt kötelezettségek  0 
 Pénzeszközök  141.633    Hosszú lejáratú kötelezettségek  64.702 
Aktív időbeli elhatárolás  25.092    Rövid lejáratú kötelezettségek  465.581 
     Passzív időbeli elhatárolás 83.987 
Eszköz összesen:  1.696.272   Forrás összesen:  1.696.272 

I

 

 

 

NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság kiválás után fennmaradó gazdasági társaság (nyitó) vagyonmérleg tervezete:

Eszközök: (E Ft) Források: (E Ft)
Befektetett eszközök  719.596    Saját tőke 625.757 
 Immateriális javak  6.423    Jegyzett tőke  76.300 
 Tárgyi eszközök  362.185    Tőke tartalék  43.341 
 Befektetett pénzügyi eszközök  350.988    Eredménytartalék  506.116 
Forgóeszközök  383.245    Lekötött tartalék  0 
 Készletek  41.251    Céltartalék  0 
 Követelések  235.361   Kötelezettségek 418.189 
 Értékpapírok  0    Hátra sorolt kötelezettségek  0 
 Pénzeszközök  106.633    Hosszú lejáratú kötelezettségek  64.702 
Aktív időbeli elhatárolás  25.092    Rövid lejáratú kötelezettségek  353.487 
     Passzív időbeli elhatárolás 83.987 
Eszköz összesen:  1.127.933   Forrás összesen:  1.127.933 

 

I

 

 

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a kiválás után létrejövő gazdasági társaság (nyitó) vagyonmérleg tervezete:

Eszközök: (E Ft) Források: (E Ft)
Befektetett eszközök  174.013    Saját tőke 356.245 
 Immateriális javak  0    Jegyzett tőke  43.400 
 Tárgyi eszközök  174.013    Tőke tartalék  0 
 Befektetett pénzügyi eszközök  0    Eredménytartalék  312.845 
Forgóeszközök  394.326    Lekötött tartalék  0 
 Készletek  5.625    Céltartalék  100.000 
 Követelések  353.701   Kötelezettségek 112.094 
 Értékpapírok  0    Hátra sorolt kötelezettségek  0 
 Pénzeszközök  35.000    Hosszú lejáratú kötelezettségek  0 
Aktív időbeli elhatárolás  0    Rövid lejáratú kötelezettségek  112.094 
     Passzív időbeli elhatárolás
Eszköz összesen:  568.339   Forrás összesen:  568.339 

I

 

 

 

 

A szétváló gazdasági társaságot megillető jogok és kötelezettségek megosztására vonatkozó megállapodás legfontosabb rendelkezései:

 

 

 

A szétválás időpontjában ismert valamennyi kötelezettség a fennmaradó Zrt.-t terheli, s a szétválás időpontjában ismert valamennyi követelés a fennmaradó Zrt.-t illeti. A szétválás időpontjában nem ismert, később ismertté váló kötelezettségeket, illetőleg követeléseket a felek egymás között oly módon szabályozzák, hogy a Zrt.-t 30 % terheli, s illeti, míg a kiválással létrejövő nonprofit kft.-t 70 % terheli, s illeti meg. Azokért a kötelezettségekért, amelyek a kiválást követően válnak ismertté, vagy amelynek teljesítését elmulasztották, a felek felelőssége egyetemleges a harmadik személyekkel szemben.

A kiválási vagyonmegosztás aránya:

A kiválási vagyonmegosztás aránya a maradó Zrt. esetében 66,49 %, s a kiválással létrejövő nonprofit Kft. esetében 33,51 %.

Az átalakulás (kiválás) az átalakuló társasággal szemben fennálló követelést nem teszi lejárttá. Azok a hitelezők, akiknek az átalakuló társasággal szemben fennálló követelései az átalakulásról hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági társaságtól a döntés második közzétételét követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül megfelelő biztosítékot kérhetnek a 2013. évi CLXXVI. törvény 10. § rendelkezései szerint. 
Ezen határidő alatt a hitelezők a követelésüket érintő vagyonmegosztási rendelkezésekről tájékoztatást kérhetnek az NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság székhelyén, 5000 Szolnok, József A. út 85. sz. alatt Lits László igazgatósági elnöktől és Papp László ügyvezető igazgatótól, munkanapokon 9 és 14 óra között.

Szolnok, 2014. május 12.

 

3. Kiválási hirdetmény 2. közzététel – 2014.05.12.