HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

1. Kiválási hirdetmény – 2014.05.02.

Kiválási Hirdetmény

A dokumentum letölthető fokozott biztonságú digitális aláírás és időbélyegzővel ellátva INNEN.
Az állomány a NetLock CA ingyenes MOKKA szoftverével nyitható meg, mely ITT letölthető.
MOKKA

 

 

Az NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság (székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001550, adószáma: 11264783-2-16), mint átalakuló társaság a 2014. április 30.-án megtartott közgyűlésén az 1-2-3/2014. (04.30.) sz. közgyűlési határozataival elhatározta a társaság kiválással történő átalakulását.

 

A kiválással létrejön az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz.), s az NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság (székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001550, adószáma: 11264783-2-16) változatlan formában folytatja tovább a tevékenységét.

Az átalakuló gazdasági társaság főbb adatai:
A szétváló gazdasági társaság cégneve: NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság
Székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz.
Cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001550
Adószáma: 11264783-2-16
Fő tevékenysége: 38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Vezető tisztségviselői: Lits László az igazgatóság elnök (ügyvezető igazgató), Papp László az igazgatóság tagja (ügyvezető igazgató), Nemcsek Tibor az igazgatóság tagja, Szeghalmi Márk Ádám az igazgatóság tagja, Csaba Zsolt az igazgatóság tagja.

A szétválás módja:
Kiválás a 2013. évi CLXXVI. törvény 17-32. § rendelkezéseinek megfelelően.

Az átalakulással létrejövő gazdasági társaságok főbb adatai:

A szétválás után fennmaradó, változatlan formában tovább működő gazdasági társaság cégneve:NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság
Székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz.
Cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001550
Adószáma: 11264783-2-16
Fő tevékenysége: 38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Vezető tisztségviselői: Lits László az igazgatóság elnöke (ügyvezető igazgató), Papp László az igazgatóság tagja (ügyvezető igazgató), Nemcsek Tibor az igazgatóság tagja, Szeghalmi Márk Ádám az igazgatóság tagja, Csaba Zsolt az igazgatóság tagja.

A kiváló gazdasági társaság cégneve: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz.
Fő tevékenysége: 38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Vezető tisztségviselői: Lits László ügyvezető igazgató, Papp László ügyvezető igazgató

A szétválási (kiválási) szerződés, valamint a fennmaradó, változatlan formában tovább működő gazdasági társaság alapszabály módosítása és a kiváló gazdasági társaság társasági szerződése aláírásának napja:

2014. április 30.

Az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának tervezett időpontja:

2014. június 30., a kiválással létrejövő cég tevékenysége megkezdésének tervezett időpontja 2014. július 01.

Az átalakuló és a létrejövő gazdasági társaságok vagyonmérleg-tervezeteinek legfontosabb adatai:

NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság szétváló gazdasági társaság (záró) vagyonmérleg tervezete:

Eszközök:(E Ft)Források:(E Ft)
Befektetett eszközök 893.609   Saját tőke982.002 
 Immateriális javak 6.423   Jegyzett tőke 119.700 
 Tárgyi eszközök 536.198   Tőke tartalék 43.341 
 Befektetett pénzügyi eszközök 350.988   Eredménytartalék 818.961 
Forgóeszközök 777.571   Lekötött tartalék 0 
 Készletek 46.876   Céltartalék 100.000 
 Követelések 589.062  Kötelezettségek530.283 
 Értékpapírok 0   Hátra sorolt kötelezettségek 0 
 Pénzeszközök 141.633   Hosszú lejáratú kötelezettségek 64.702 
Aktív időbeli elhatárolás 25.092   Rövid lejáratú kötelezettségek 465.581 
   Passzív időbeli elhatárolás83.987 
Eszköz összesen: 1.696.272  Forrás összesen: 1.696.272 

I

 

 

 

NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság kiválás után fennmaradó gazdasági társaság (nyitó) vagyonmérleg tervezete:

Eszközök:(E Ft)Források:(E Ft)
Befektetett eszközök 719.596   Saját tőke625.757 
 Immateriális javak 6.423   Jegyzett tőke 76.300 
 Tárgyi eszközök 362.185   Tőke tartalék 43.341 
 Befektetett pénzügyi eszközök 350.988   Eredménytartalék 506.116 
Forgóeszközök 383.245   Lekötött tartalék 0 
 Készletek 41.251   Céltartalék 0 
 Követelések 235.361  Kötelezettségek418.189 
 Értékpapírok 0   Hátra sorolt kötelezettségek 0 
 Pénzeszközök 106.633   Hosszú lejáratú kötelezettségek 64.702 
Aktív időbeli elhatárolás 25.092   Rövid lejáratú kötelezettségek 353.487 
   Passzív időbeli elhatárolás83.987 
Eszköz összesen: 1.127.933  Forrás összesen: 1.127.933 

 

I

 

 

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a kiválás után létrejövő gazdasági társaság (nyitó) vagyonmérleg tervezete:

Eszközök:(E Ft)Források:(E Ft)
Befektetett eszközök 174.013   Saját tőke356.245 
 Immateriális javak 0   Jegyzett tőke 43.400 
 Tárgyi eszközök 174.013   Tőke tartalék 0 
 Befektetett pénzügyi eszközök 0   Eredménytartalék 312.845 
Forgóeszközök 394.326   Lekötött tartalék 0 
 Készletek 5.625   Céltartalék 100.000 
 Követelések 353.701  Kötelezettségek112.094 
 Értékpapírok 0   Hátra sorolt kötelezettségek 0 
 Pénzeszközök 35.000   Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 
Aktív időbeli elhatárolás 0   Rövid lejáratú kötelezettségek 112.094 
   Passzív időbeli elhatárolás
Eszköz összesen: 568.339  Forrás összesen: 568.339 

I

 

 

 

 

A szétváló gazdasági társaságot megillető jogok és kötelezettségek megosztására vonatkozó megállapodás legfontosabb rendelkezései:

 

 

 

A szétválás időpontjában ismert valamennyi kötelezettség a fennmaradó Zrt.-t terheli, s a szétválás időpontjában ismert valamennyi követelés a fennmaradó Zrt.-t illeti. A szétválás időpontjában nem ismert, később ismertté váló kötelezettségeket, illetőleg követeléseket a felek egymás között oly módon szabályozzák, hogy a Zrt.-t 30 % terheli, s illeti, míg a kiválással létrejövő nonprofit kft.-t 70 % terheli, s illeti meg. Azokért a kötelezettségekért, amelyek a kiválást követően válnak ismertté, vagy amelynek teljesítését elmulasztották, a felek felelőssége egyetemleges a harmadik személyekkel szemben.

A kiválási vagyonmegosztás aránya:

A kiválási vagyonmegosztás aránya a maradó Zrt. esetében 66,49 %, s a kiválással létrejövő nonprofit Kft. esetében 33,51 %.

Az átalakulás (kiválás) az átalakuló társasággal szemben fennálló követelést nem teszi lejárttá. Azok a hitelezők, akiknek az átalakuló társasággal szemben fennálló követelései az átalakulásról hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági társaságtól a döntés második közzétételét követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül megfelelő biztosítékot kérhetnek a 2013. évi CLXXVI. törvény 10. § rendelkezései szerint. 
Ezen határidő alatt a hitelezők a követelésüket érintő vagyonmegosztási rendelkezésekről tájékoztatást kérhetnek az NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság székhelyén, 5000 Szolnok, József A. út 85. sz. alatt Lits László igazgatósági elnöktől és Papp László ügyvezető igazgatótól, munkanapokon 09 és 14 óra között.

Szolnok, 2014. április 30.

 

1. Kiválási hirdetmény – 2014.05.02.