HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

2022. május 1-jétől bevezetjük

a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító,

a kommunális hulladéktároló edényekre

ragasztandó matricák használatát

Kiválási Hirdetmény

A dokumentum letölthető fokozott biztonságú digitális aláírás és időbélyegzővel ellátva INNEN.
Az állomány a NetLock CA ingyenes MOKKA szoftverével nyitható meg, mely ITT letölthető.
MOKKA

 

 

Az NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság (székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001550, adószáma: 11264783-2-16), mint átalakuló társaság a 2014. április 30.-án megtartott közgyűlésén az 1-2-3/2014. (04.30.) sz. közgyűlési határozataival elhatározta a társaság kiválással történő átalakulását.

 

A kiválással létrejön az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz.), s az NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság (székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001550, adószáma: 11264783-2-16) változatlan formában folytatja tovább a tevékenységét.

Az átalakuló gazdasági társaság főbb adatai:
A szétváló gazdasági társaság cégneve: NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság
Székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz.
Cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001550
Adószáma: 11264783-2-16
Fő tevékenysége: 38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Vezető tisztségviselői: Lits László az igazgatóság elnök (ügyvezető igazgató), Papp László az igazgatóság tagja (ügyvezető igazgató), Nemcsek Tibor az igazgatóság tagja, Szeghalmi Márk Ádám az igazgatóság tagja, Csaba Zsolt az igazgatóság tagja.

A szétválás módja:
Kiválás a 2013. évi CLXXVI. törvény 17-32. § rendelkezéseinek megfelelően.

Az átalakulással létrejövő gazdasági társaságok főbb adatai:

A szétválás után fennmaradó, változatlan formában tovább működő gazdasági társaság cégneve:NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság
Székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz.
Cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001550
Adószáma: 11264783-2-16
Fő tevékenysége: 38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Vezető tisztségviselői: Lits László az igazgatóság elnöke (ügyvezető igazgató), Papp László az igazgatóság tagja (ügyvezető igazgató), Nemcsek Tibor az igazgatóság tagja, Szeghalmi Márk Ádám az igazgatóság tagja, Csaba Zsolt az igazgatóság tagja.

A kiváló gazdasági társaság cégneve: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85. sz.
Fő tevékenysége: 38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Vezető tisztségviselői: Lits László ügyvezető igazgató, Papp László ügyvezető igazgató

A szétválási (kiválási) szerződés, valamint a fennmaradó, változatlan formában tovább működő gazdasági társaság alapszabály módosítása és a kiváló gazdasági társaság társasági szerződése aláírásának napja:

2014. április 30.

Az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának tervezett időpontja:

2014. június 30., a kiválással létrejövő cég tevékenysége megkezdésének tervezett időpontja 2014. július 01.

Az átalakuló és a létrejövő gazdasági társaságok vagyonmérleg-tervezeteinek legfontosabb adatai:

NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság szétváló gazdasági társaság (záró) vagyonmérleg tervezete:

Eszközök: (E Ft) Források: (E Ft)
Befektetett eszközök  893.609    Saját tőke 982.002 
 Immateriális javak  6.423   Jegyzett tőke  119.700
 Tárgyi eszközök  536.198   Tőke tartalék  43.341
 Befektetett pénzügyi eszközök  350.988   Eredménytartalék  818.961
Forgóeszközök  777.571    Lekötött tartalék  0
 Készletek  46.876   Céltartalék  100.000
 Követelések  589.062  Kötelezettségek 530.283 
 Értékpapírok  0   Hátra sorolt kötelezettségek  0
 Pénzeszközök  141.633   Hosszú lejáratú kötelezettségek  64.702
Aktív időbeli elhatárolás  25.092    Rövid lejáratú kötelezettségek  465.581
 Passzív időbeli elhatárolás 83.987 
Eszköz összesen:  1.696.272   Forrás összesen:  1.696.272 

I

 

 

 

 

NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság kiválás után fennmaradó gazdasági társaság (nyitó) vagyonmérleg tervezete:

Eszközök: (E Ft) Források: (E Ft)
Befektetett eszközök  719.596    Saját tőke 625.757 
 Immateriális javak  6.423   Jegyzett tőke  76.300
 Tárgyi eszközök  362.185   Tőke tartalék  43.341
 Befektetett pénzügyi eszközök  350.988   Eredménytartalék  506.116
Forgóeszközök  383.245    Lekötött tartalék  0
 Készletek  41.251   Céltartalék  0
 Követelések  235.361  Kötelezettségek 418.189 
 Értékpapírok  0   Hátra sorolt kötelezettségek  0
 Pénzeszközök  106.633   Hosszú lejáratú kötelezettségek  64.702
Aktív időbeli elhatárolás  25.092    Rövid lejáratú kötelezettségek  353.487
 Passzív időbeli elhatárolás 83.987 
Eszköz összesen:  1.127.933   Forrás összesen:  1.127.933 

 

I

 

 

 

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a kiválás után létrejövő gazdasági társaság (nyitó) vagyonmérleg tervezete:

Eszközök: (E Ft) Források: (E Ft)
Befektetett eszközök  174.013    Saját tőke 356.245 
 Immateriális javak  0   Jegyzett tőke  43.400
 Tárgyi eszközök  174.013   Tőke tartalék  0
 Befektetett pénzügyi eszközök  0   Eredménytartalék  312.845
Forgóeszközök  394.326    Lekötött tartalék  0
 Készletek  5.625   Céltartalék  100.000
 Követelések  353.701  Kötelezettségek 112.094 
 Értékpapírok  0   Hátra sorolt kötelezettségek  0
 Pénzeszközök  35.000   Hosszú lejáratú kötelezettségek  0
Aktív időbeli elhatárolás  0    Rövid lejáratú kötelezettségek  112.094
 Passzív időbeli elhatárolás
Eszköz összesen:  568.339   Forrás összesen:  568.339 

I

 

 

 

 

A szétváló gazdasági társaságot megillető jogok és kötelezettségek megosztására vonatkozó megállapodás legfontosabb rendelkezései:

 

 

 

A szétválás időpontjában ismert valamennyi kötelezettség a fennmaradó Zrt.-t terheli, s a szétválás időpontjában ismert valamennyi követelés a fennmaradó Zrt.-t illeti. A szétválás időpontjában nem ismert, később ismertté váló kötelezettségeket, illetőleg követeléseket a felek egymás között oly módon szabályozzák, hogy a Zrt.-t 30 % terheli, s illeti, míg a kiválással létrejövő nonprofit kft.-t 70 % terheli, s illeti meg. Azokért a kötelezettségekért, amelyek a kiválást követően válnak ismertté, vagy amelynek teljesítését elmulasztották, a felek felelőssége egyetemleges a harmadik személyekkel szemben.

A kiválási vagyonmegosztás aránya:

A kiválási vagyonmegosztás aránya a maradó Zrt. esetében 66,49 %, s a kiválással létrejövő nonprofit Kft. esetében 33,51 %.

Az átalakulás (kiválás) az átalakuló társasággal szemben fennálló követelést nem teszi lejárttá. Azok a hitelezők, akiknek az átalakuló társasággal szemben fennálló követelései az átalakulásról hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági társaságtól a döntés második közzétételét követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül megfelelő biztosítékot kérhetnek a 2013. évi CLXXVI. törvény 10. § rendelkezései szerint.
Ezen határidő alatt a hitelezők a követelésüket érintő vagyonmegosztási rendelkezésekről tájékoztatást kérhetnek az NHSZ Szolnok Zártkörű Részvénytársaság székhelyén, 5000 Szolnok, József A. út 85. sz. alatt Lits László igazgatósági elnöktől és Papp László ügyvezető igazgatótól, munkanapokon 09 és 14 óra között.

Szolnok, 2014. április 30.

 

1. Kiválási hirdetmény – 2014.05.02.