HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

2022. május 1-jétől bevezetjük

a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító,

a kommunális hulladéktároló edényekre

ragasztandó matricák használatát

Tisztelt dr. Szotyori-Lázár Úr!

A tegnapi nap folyamán a Facebook oldalán a Vásárcsarnoknál található parkoló üzemeltetésével kapcsolatosan indulatos valótlan és csúsztatott állításokat tett.

Engedje meg, hogy a közvélemény mindenre kiterjedő tájékoztatása érdekében az alábbiakban reagáljak állításaira.

A számok továbbra is az Ön által említett Közgyűlésen általam elmondottakat támasztja alá. A számok makacs dolgok, azok ismeretében csak konkrét állításokat lehet tenni. Ön megkapta ezeket az adatokat mégis csúsztat, egymásnak ellentmondó kijelentéseket tesz, félretájékoztatja a város lakóit.

Tehát a tények:

  1. Ön a 2014. novemberi közgyűlésen azt állította, hogy a parkoló üzemeltetésével kapcsolatos módosítás versenyhátrányba fogja szorítani a piaci árusokat és azok ellehetetlenülnek. Ezzel szemben a piaci parkolóba történő behajtások száma folyamatosan növekszik. 2014-ben 264.000, 2015-ben 284.000, a 2016-os előrevetített számok alapján a várható behajtások száma meghaladja a 300.000 db-ot. A több behajtás több vevőt jelent, ami a piaci árusoknak vélhetően több bevételt eredményez. Következtetés: A fejlesztés elérte a célját.
  2. A Vásárcsarnok megnövekedett árbevételével kapcsolatos aggodalma is alaptalan. A 2014. novemberi közgyűlésen általam elmondottakat – miszerint alig lesz aki fizetni fog – a számok szintén alátámasztják. Valóban nőtt az árbevétel,ami egyébként összegszerűen a 2016. I. negyedéves adatok alapján átlagosan heti nettó 65.000 Ft, azaz mint ahogyan azt a Közgyűlésen is mondtam nem komoly árbevétel növekedés. Ez Társaságunk teljes árbevételének a 0,3 %-át (!) teszi ki, a parkolási üzletág árbevételének pedig az 1 %-a. Az összes igénybevevőnek mindösszesen 3-4 %-a fizet a parkolásért, azaz a 96-97 %-a ingyenesen parkol, a korábbi gyakorlathoz képest, mikor is az igénybevevők 100 %-ának kellett parkolási díjat fizetnie valamilyen formában (mobil parkolás, automata, bérlet). Következtetés: a fejlesztés elérte a célját.
  3. Ahogyan azt fent is írtam a 2014. novemberi közgyűlésen arról aggodalmaskodott, hogy ha a multiknál ingyen lehet parkolni, akkor a piaci árusok a fejlesztéssel kapcsolatosan versenyhátrányt fognak szenvedni és ellehetetlenülnek, most már a sok vevő miatt aggódik, akik szennyezik a környezetüket. Ez igen érdekes hozzáállás a választókkal szemben egy önkormányzati képviselőtől. Másrészről kérdésem, hogy a multi parkolóiba érkező autók légszennyezése miatt, miért nem aggódik?
  4. Adatigénylése kapcsán a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jártunk el és a jövőben is azokat fogjuk alkalmazni. Társaságunkhoz lényegesen jelentősebb adatmennyiség igénylésével fordult, mint az Önkormányzathoz. Az Ön megjelenéseivel ellentétben Társaságunk tényszerű közléseket tesz, semmilyen ingerültség, hátsó szándék, csúsztatás nem gyakorlat.
  5. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet gyermekosztályának, illetve az egész intézmény támogatását és kiszolgálását minden kényszertől vagy ígérettől függetlenül fontosnak tartjuk. Pld. idén tavasszal 1,5 Millió Ft-al támogattuk egy szívultrahang beszerzését.

Összefoglalva a fejlesztés elérte a célját azzal, hogy az autóval érkező vásárlók stabilan gond nélkül tudnak parkolni, a Vásárcsarnok forgalma ezáltal növekedett, az ott működő őstermelők és kisvállalkozások megerősítették piaci részesedésüket.

Tisztelt Képviselő Úr!

A szolnoki NHSZ-csoport az Önkormányzat többségi tulajdona, a város és a régió egyik legjelentősebb foglalkoztatója, adófizetője és szolgáltatója, ily módon fontos szerepe van a környék lakosságának életében. Javaslom, hogy az emberek politikai célok érdekében való félretájékoztatását fejezze be és az árokásás helyett inkább hidakat építsen, mely utóbbihoz felajánlok minden segítséget Társaságunk részéről.

A jövőbeli eredményes együttműködésünk reményében, tisztelettel:

Lits László
igazgatóság elnöke

NHSZ Zounok Zrt.

Vásárcsarnok parkoló