HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

2022. május 1-jétől bevezetjük

a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító,

a kommunális hulladéktároló edényekre

ragasztandó matricák használatát

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján 2016. április 1-től nem a közszolgáltató, azaz nem az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. jogosult a közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállításra vonatkozó számlák kiállítására, hanem az állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mely biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.

Azon települések vonatkozásában, melyeken a 2016. április 1. és 2016. december 31. közötti bármely időszakban az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. volt az illetékes hatóság által kijelölt szolgáltató, Társaságunk állította ki saját jogon a számlákat. Ezeket a számlákat az érintettek már megkapták, mely számlák jogosultja az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Az érintett települések:

Abony, Besenyszög, Csataszög, Fegyvernek, Hunyadfalva, Jászkarajenő, Kocsér, Kőröstetétlen, Kőtelek, Kuncsorba, Martfű, Mezőtúr, Nagykörű, Örményes, Szajol, Szászberek, Tiszabő, Tószeg, Törökszentmiklós, Túrkeve, Újszász és Zagyvarékas.

2017. január 1-től azonban minden – a kijelölt települések vonatkozásában is – az NHKV Zrt. biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.

Az NHKV Zrt. számlázásának alapját a Társaságunknál nyilvántartott ügyfél adatok képezik, amely adatállományt Társaságunk jogszabály alapján adott át az NHKV Zrt. részére. Ennek megfelelően azok az ingatlantulajdonosok, akik korábban készpénz átutalási megbízással (csekkel) egyenlítették ki a számlájukat, azok továbbra is csekkel ellátott számlát kaptak.

Azon ügyfelek vonatkozásában, akik csoportos beszedési megbízással egyenlítették ki a számláikat, Társaságunk átadta az NHKV Zrt. részére a csoportos beszedési megbízás benyújtásához szükséges adatokat, amely alapján az NHKV Zrt. járt el az ügyfelek számlavezető bankjainál. A 2016. április 1-ét követő szolgáltatási időszak tekintetében az NHKV Zrt. jogosult benyújtani a csoportos beszedési megbízásokat számlavezető bankja felé. Az adatok átírásának sikerességéről kérjük Ügyfeleinket, hogy szíveskedjenek az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatánál érdeklődni, amelynek elérhetőségeit a www.nhkv.hu weboldalon megtalálhatja.

Kérjük, hogy az Ügyfeleink szerződéses adataiban történő változásokat továbbra is Társaságunkhoz szíveskedjenek bejelenteni. Elérhetőségeinket honlapunkon a Kapcsolat menüpont alatt megtalálják.

A 2016. április 1-ét követő időszak után kiállított számlák esetében gyakran előfordul még, hogy az Ügyfelek az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Kft. részére teljesítik a befizetést, ezen összegeket Társaságunk az Ügyfelek kérése nélkül is átutalja az NHKV Zrt. részére.

Az NHKV Zrt. bankszámlaszáma: 10300002-10654068-49020665

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy banki átutalás esetén a közlemény rovatba miden esetben szíveskedjenek feltüntetni a számla sorszámát, melyet a számla első oldalán, a jobb felső sarokban találnak, illetve a számla 3. oldalán, a fizetési mód felett is látható.

Csoportos banki megbízás esetén Társaságunk már nem jogosult eljárni, az ezzel kapcsolatos kéréseket továbbítja az NHKV Zrt. részére. Új csoportos beszedési megbízás, illetve az NHKV Zrt. nevére korábban UGIRO kóddal megadott megbízások esetében a számlával és a terhelési összesítővel keresse fel számlavezető bankfiókját, vagy vegye fel velük a kapcsolatot elektronikus, illetve telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. A banki megbízás vagy módosítás kitöltése során az NHKV Zrt. a jogosult –a közszolgáltatóhoz rendelt- UGIRO azonosítóját megadni. A csoportos beszedési megbízáshoz szükséges helyes UGIRO kódot az alábbi, illetve a számla mellékletét képező tájékoztató levélben találja:

Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk

A számlák kiegyenlítése az alábbi módon történhet:

  • Az NHKV Zrt. bankszámlájára történő utalással. Kérjük az átutalás közlemény rovatába minden esetben szíveskedjenek a számla sorszámát feltüntetni.
  • Csoportos banki megbízással. Új csoportos beszedési megbízás, illetve az NHKV Zrt nevére korábban A25456790 UGIRO kóddal megadott megbízások esetében a számlával és a terhelési összesítővel keresse fel számlavezető bankfiókját, vagy vegye fel velük a kapcsolatot elektronikusan illetve telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. A banki megbízás vagy módosítás kitöltése során az NHKV Zrt. jogosult – közszolgáltatóhoz rendelt – UGIRO azonosítóját (A25456790T096) szíveskedjen a megbízáson megadni. Amennyiben csoportos beszedési megbízását a fenti formátumú UGIRO kódra adta meg, nincs további tennivalója.

Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat eddig is csoportos beszedéssel egyenlítette ki, nincs további tennivalója.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. § (1) bekezdése alapján „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.”

A díjhátralék adók módjára történő behajtását a jogosult a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezi.

Hulladékszállításra vonatkozó számlázási információ