HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

2022. május 1-jétől bevezetjük

a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító,

a kommunális hulladéktároló edényekre

ragasztandó matricák használatát

Tisztelt Ingatlanhasználók!

Társaságunk Szolnok város területén 2022. május 1-jétől bevezeti a kommunális hulladéktároló edényekre ragasztandó matricák használatát, melyek a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosítanak 2022. évben.

Kérjük a matricákat, a tájékoztatóban leírtak szerint a kommunális (fekete fedelű) hulladéktároló edényekre, jól látható helyre felragasztani szíveskedjenek. Társaságunk 2022. május 1-jét követően kizárólag a matricával rendelkező hulladéktároló edényekből szállítja el a kommunális hulladékot.

2022. március 1. és 2022. április 30. között Társaságunk türelmi időt biztosít. Kérjük ebben az időszakban legyenek szívesek a matricák felragasztásáról, esetleges pótmatricák igényléséről gondoskodni szíveskedjenek.

Szolnok város lakossága részére edényenként egy darab narancssárga színű matrica, a közületek részére – pl. gazdasági társaságok, költségvetési intézmények, szervek, társasházak – citromsárga matricák kerülnek kiküldésre. Nem a szerződés szerinti edények darabszámának megfelelő matrica postázása esetén, új szerződés kötésekor, matricák megrongálódása, elvesztése esetén Társaságunk lila színű, sorszámmal ellátott pótmatricát biztosít az ingatlanhasználók részére.

A matricák a 2021. IV. negyedévi számlával együtt kerültek kézbesítésre.

Azok az ingatlanhasználók, akik 4 db vagy több hulladéktároló edénnyel rendelkeznek a számlával együtt tájékoztató levelet kaptak, részükre a matricákat külön levélben postázzuk.

A díjnetes regisztrációval rendelkező ügyfelek részére az NHKV Zrt. postai úton megküldi a matricát.

Amennyiben 2 darab 120 literes kommunális hulladéktároló edény van a szolgáltatás helyén és 240 literes edényre szóló matricát kapott, úgy nincs teendője. Kérjük ragassza a matricát az egyik 120 literes edényre.

A kézbesített matricákkal kapcsolatosan felmerülő problémáikkal az alábbi elérhetőségeken keressék bizalommal Ügyfélszolgálatunkat vagy Információs Pontunkat.

–   Belvárosi Ügyfélközpont

5000. Szolnok, Kossuth tér 9.
Telefon: +36 56 506 569
E-mail: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu

Nyitva tartás:

hétfő:              8:00-16:00
kedd:               8:00-16:00
szerda:            8:00-20:00
csütörtök:        8:00-16:00
péntek:            8:00-13:00

–   Információs Pont

5000. Szolnok, József Attila út 85.
Telefon: + 36 56 511 430, + 36 56 511 440
Email: hulladek.szolnok@nhsz.hu

Nyitva tartás:

hétfő:               7:00-15:00
kedd:               nincs ügyfélfogadás
szerda:            7:00-15:00
csütörtök:        7:00-15:00
péntek:            nincs ügyfélfogadás

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a matricák hamisítását a törvény bünteti!

Megrongálódott, elvesztett matricák helyetti pótmatrica igénylése esetén Társaságunk 1000,- Ft/db (ÁFA-t tartalmazó) díjat számol fel.

Hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító matricák bevezetése