NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt.


Közületi hulladék szállítás
A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez, kérjük hozza magával az alábbi dokumentumok fénymásolatát, valamint a cég bélyegzőjét. Amennyiben Ön nem aláírója a cégnek, a szerződés megkötéséhez, kérjük hozza magával a cég meghatalmazását is.

• Cégbírósági bejegyzés
• Bankszámla szerződés

A közületi szerződéseket minden hó 1-je és 14-e között, adott hónap elsejével kötjük, módosítjuk vagy szüntetjük meg. Minden hó 15-től pedig, következő hó elsejétől kötjük, módosítjuk vagy szüntetjük meg.

Feltöltés alatt!

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy minden esetben a kijelölő határozatban meghatározott edényzeteket és díjakat vesszük alapul.