HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÜGYÉBEN VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

EGYÉB ESETBEN VÁLASSZA A SZOLNOKOT!

 

 

2022. május 1-jétől bevezetjük

a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító,

a kommunális hulladéktároló edényekre

ragasztandó matricák használatát

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. iránymutatása alapján, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2020. január 31-i ülésén döntött az eseti jelleggel keletkező többlethulladék elszállításának változásairól.

A döntés értelmében 2020. március 1-től Társaságunk kizárólag az erre rendszeresített szabványos kommunális hulladékgyűjtő edényzetben, vagy az edényzet mellé kihelyezett fehér színű, a többlet kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas zsákokban szállítja el a háztartásokban keletkező kommunális hulladékot!

Amennyiben az ingatlanon rendszeresen keletkezik többlet kommunális hulladék, úgy lehetőség van nagyobb, vagy több gyűjtő edényzet igénylésére, illetve társasházak esetében az ürítési gyakoriság is növelhető. Az eseti jelleggel keletkező többlethulladékok gyűjtésére rendszeresített fehér zsákok megvásárolhatók az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán és információs pontjain.

A változás a szelektív hulladékok elszállítását nem befolyásolja, ez továbbra is a megszokott módon és ütemben zajlik tovább.
Fentiekkel kapcsolatban kérjük szíves együttműködésüket és megértésüket!

Ügyfélközpontunkat és Információs Pontunkat az alábbi elérhetőségeken kereshetik:

Belvárosi Ügyfélközpont
Cím: Szolnok, Kossuth tér 9. (Polgármesteri Hivatal épülete)
Telefon: 56/503-569
E-mail: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu

Szolnoki Információs Pont
Cím: Szolnok, József Attila út 85.
Telefon: 56/511-430, 56/511-440
E-mail: hulladek.szolnok@nhsz.hu
Keressenek minket bizalommal!

Az SZMJV Közgyűlése döntött többlethulladék elszállításának változásairól